Pētījumu un publikāciju datu bāze

2007.-2013. gada finanšu plānošanas perioda Ierobežotas atlases 3.4.1.4. Aktivitātes Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija projektu saraksta papildināšanas iespēju izvērtēšana

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

2007.-2013. gada finanšu plānošanas perioda Ierobežotas atlases 3.4.1.4. Aktivitātes Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija projektu saraksta papildināšanas iespēju izvērtēšana

Nodošanas datums:
30.12.2011
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Vides politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top