Pētījumu un publikāciju datu bāze

23LV12 Rūpnieciskās ekosistēmas – Efektīvas tirgus uzraudzības un intelektuālā īpašuma sistēmas veidošana Latvijai (Industrial ecosystems – Building a more effective and efficient market surveillance and intellectual property system for Latvia)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ināra Stalidzāne

23LV12 Rūpnieciskās ekosistēmas – Efektīvas tirgus uzraudzības un intelektuālā īpašuma sistēmas veidošana Latvijai (Industrial ecosystems – Building a more effective and efficient market surveillance and intellectual property system for Latvia)

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir stiprināt intelektuālā īpašuma izmantošanu Latvijā, stimulēt inovācijas un uzlabot uzņēmumu, īpaši MVU, konkurētspēju.

Pētījuma uzdevums:

Uzdevumi 2024.gadā:
1) Ziņojums par intelektuālā īpašuma sistēmu Latvijā, atbilstošām labajām praksēm un politikas ieteikumiem.

2) Tiesnešu apmācību programmas apskats.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2025
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Patentu valde
Politikas joma:
Komerctiesības
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

– Ziņojums par intelektuālā īpašuma sistēmu Latvijā, atbilstošām labajām praksēm un politikas ieteikumiem, tiks izmantots gatavojot 2025. gadā  konceptuālo ziņojumu MK “Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā”.

– Tiesnešu apmācību programmas apskats apmācību programmai Tieslietu akadēmijai, kuras atklāšana plānota 2025.gada janvārī.

To top