Pētījumu un publikāciju datu bāze

Administratīvi teritoriālā iedalījuma sociālekonomiskais pamatojums

Administratīvi teritoriālā iedalījuma sociālekonomiskais pamatojums

Pētījuma mērķis:
Veikt dažādu sociālekonomisko rādītāju un kultūrvēsturisko faktoru analīzi,  izstrādājot pamatojumu jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam un atspoguļojot to sabiedrībai pieejamā un uzskatāmā interaktīvā veidā.
Nodošanas datums:
30.10.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
140000 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:
Galvenie rezultāti ir analītiski materiāli par piedāvāto jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, kā arī interaktīva platforma: atr.kartes.lv.
To top