Pētījumu un publikāciju datu bāze

Aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu inventarizācijas Gaujas nacionālajā parkā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu inventarizācijas Gaujas nacionālajā parkā

Nodošanas datums:
01.01.2001
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Vides politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top