Pētījumu un publikāciju datu bāze

Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā Dabiskās pļavas un ganības

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā Dabiskās pļavas un ganības

Pētījuma mērķis:

Novērtēt apsaimniekošanas rīcību atbilstību biotopu aizsardzības mērķiem katrā biotopu grupā.

Nodošanas datums:
29.12.2017
Iesniedzējinstitūcija:
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top