Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valsts pārvaldes darbinieku iesaistīšanās pētījums, 2019

Valsts pārvaldes darbinieku iesaistīšanās pētījums, 2019

Pētījuma mērķis:

Iegūt objektīvu informāciju par valsts tiešajā pārvaldē nodarbināto iesaistīšanās līmeni (indeksu), kā arī padziļināti analizēt faktorus, kuri ietekmē gan iesaistīšanos, gan izdegšanu, kā arī organizācijas dinamiskumu u. c. Tas ir turpinājums 2018. gadā veiktā valsts pārvaldes iesaistīšanās pētījumam. 2019. gada pētījumā pirmo reizi iekļauti OECD vienoti zinātniski aprobēti jautājumi (6 jautājumi), tādējādi iegūtie aptaujas rezultāti būs starptautiski salīdzināmi.

Nodošanas datums:
04.11.2019
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījums ļaus novērtēt gan valsts pārvaldes nodarbināto iesaistīšanos un izdegšanu, lojalitāti u. c. Tā rezultātā būs iespējams izstrādāt konkrētus priekšlikumus valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības uzlabošanai, noteikt mācību vajadzības un ļaut pieņemt datos balstītus lēmumus.

To top