Pētījumu un publikāciju datu bāze

Amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums; 2.posma pārskats

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums; 2.posma pārskats

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt priekšlikumus efektīviem amonjaka emisiju ierobežojošiem samazināšanas pasākumiem, ievērojot augu prasības pēc barības vielām un to saturu augsnē. Saskaņot viedokļus starp nozares ekspertiem un lauksaimniecības un vides politikas veidotājiem.

Pētījuma uzdevums:

Izstrādāt projektu amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu ieviešanas rezultātu novērtēšanai vidēja un ilgtermiņa darbības plānam.
Izstrādāt nosacījumus labai lauksaimniecības praksei.
Izstrādāts modelis amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu ieviešanas rezultātu novērtējumam (aprēķina metodika) amonjaka emisiju noteikšanai lopkopības sektorā.
Sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajiem pētniecības projektiem, lai izstrādātu Latvijai piemērotāko indikatoru kopumu amonjaka emisijas ierobežojošo un samazinošo pasākumu ieviešanas rezultātu monitoringam.

Nodošanas datums:
31.10.2017
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top