Pētījumu un publikāciju datu bāze

Analītiskais materiāls elektronisko sakaru nozares attīstības plāna 2021.-2027. gadam izstrādei

Pētījuma statuss:
Nodots

Analītiskais materiāls elektronisko sakaru nozares attīstības plāna 2021.-2027. gadam izstrādei

Pētījuma mērķis:

Izpētīt pieprasījumu, esošo lietojumu, attīstības tendences un perspektīvas pasaulē un Latvijā elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras nodrošināšanas kontekstā un sagatavot informāciju par nozarēm, kuru inovatīvo risinājumu attīstībai ir nepieciešams ātrgaitas internets: viedais transports, viedā veselības aprūpe, digitālā satura pakalpojumi (mediji un izklaide), viedā ražošana un viedā izglītība.

Nodošanas datums:
06.11.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Satiksmes ministrija
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Satiksmes ministrija
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Politikas joma:
Transporta un sakaru politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāna 2021.-2027.gadam izstrādei
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Satiksmes ministrijas programma 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
18600 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījuma rezultātā ir sagatavots analītiskais materiāls elektronisko sakaru nozares politikas plānošanai.

To top