Pētījumu un publikāciju datu bāze

Apraides pētījums TV izmantošanas statistika par 2021.gada 2.pusgadu un 2022.gada 1.pusi. (Pētījums pieejams pie iesniedzēja)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Vineta Sprugaine

Apraides pētījums TV izmantošanas statistika par 2021.gada 2.pusgadu un 2022.gada 1.pusi. (Pētījums pieejams pie iesniedzēja)

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot TV lietojuma paradumus Latvijas mājsaimniecībās.

Pētījuma uzdevums:

Dibināšanas pētījums, tiešās intervijas ~6000 mājsaimniecībās ik gadu
Laika periods: 2021. otrais pusgads -2022. pirmais pusgads dalījumā pa gadiem;
Dalījumā pa reģioniem: visa Latvija, Rīga, Pierīga, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale;
Televizora esamība mājsaimniecībā (% no kopējā mājsaimniecību skaita);
TV signāla uztveršanas veids (% no mājsaimniecībām ar vismaz vienu televizoru):
– Virszemes apraide:
* analoga;
* digitāla;
a) bezmaksas apraide;
b) maksas apraide;
* kopā;
– Kabeļtelevīzija:
* analoga;
* digitāla;
* interneta televīzija;
* kopā;
– Satelīttelevīzija kopā;
– Ierīces nav uzstādītas.

Nodošanas datums:
30.09.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
lvrtc@lvrtc.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
lvrtc@lvrtc.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Apraides pakalpojuma attīstības plānošanai.
Pētījuma finansēšanas avots:
Cits
Finansējuma avota pilns nosaukums:
LVRTC finansējums
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
1640.00 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Iegūti pētījuma uzdevumā norādītie dati.

To top