Pētījumu un publikāciju datu bāze

Apraides pētījums TV izmantošanas statistika par 2022.gada 2.pusgadu un 2023.gada 1.pusi

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja Vineta Sprugaine

Apraides pētījums TV izmantošanas statistika par 2022.gada 2.pusgadu un 2023.gada 1.pusi

Pētījuma mērķis:

TV apraides tehnoloģisko platformu izmantošanas dinamika.

Plānotās nodošanas datums:
30.12.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Satiksmes ministrija
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
lvrtc@lvrtc.lv
Politikas joma:
Sakaru politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Pakalpojumu attīstībai nepieciešamie statistikas dati.

To top