Pētījumu un publikāciju datu bāze

Apstrādes rūpniecības ekonomiski aktīvo komersantu skaits 2008.gadā

Apstrādes rūpniecības ekonomiski aktīvo komersantu skaits 2008.gadā

Nodošanas datums:
13.07.2009
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top