Pētījumu un publikāciju datu bāze

Aptauja par tūrismu Dienvidkurzemes novadā

Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ieva Skābarde
+37126301120

Aptauja par tūrismu Dienvidkurzemes novadā

Pētījuma mērķis:

Lai uzlabotu tūrisma piedāvājumu un iespējas šajā reģionā.

Pētījuma uzdevums:

Aptauja tiek organizēta ar mērķi iegūt atsauksmes par Dienvidkurzemes novada tūrisma centra un tā pakļauto tūrisma informācijas centru darbību, kā arī par kopējo tūrisma situāciju Dienvidkurzemes novadā.

Plānotās nodošanas datums:
01.03.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Dienvidkurzemes novada pašvaldība
pasts@dkn.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Dienvidkurzemes novada pašvaldība
pasts@dkn.lv
Politikas joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai veicinātu novada tūrisma potenciālu.

To top