Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ārlietu ministrijas gadagrāmata (2004.gads)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Ārlietu ministrijas gadagrāmata (2004.gads)

Nodošanas datums:
31.12.2004
Iesniedzējinstitūcija:
Ārlietu ministrija
pasts@mfa.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ārlietu ministrija
pasts@mfa.gov.lv
Politikas joma:
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top