Pētījumu un publikāciju datu bāze

Atbalsta tīkla veidošanas iespējas sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšanai Madonas rajonā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Atbalsta tīkla veidošanas iespējas sociālās atstumtības riska grupu nodarbinātības veicināšanai Madonas rajonā

Nodošanas datums:
03.10.2005
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top