Pētījumu un publikāciju datu bāze

Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Solvita Survillo

Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās

Pētījuma mērķis:

Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmā vai garantēto tradicionālo īpatnību shēmā – pieteikums atbalstam par primārajiem produktiem Regula nr.2015|1939 (2015. gada 9. oktobris), par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā: Retrija šķirnes zirņi.

Pētījuma uzdevums:

Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmā vai garantēto tradicionālo īpatnību shēmā – pieteikums atbalstam par primārajiem produktiem Regula nr.2015|1939 (2015. gada 9. oktobris), par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā: Retrija šķirnes zirņi.

Plānotās nodošanas datums:
30.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmā vai garantēto tradicionālo īpatnību shēmā – pieteikums atbalstam par primārajiem produktiem Regula nr.2015|1939 (2015. gada 9. oktobris), par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā: Retrija šķirnes zirņi.

To top