Pētījumu un publikāciju datu bāze

Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība 15-64 gadus vecu iedzīvotāju vidū Latvijā, 2024.

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Diāna Vanaga-Arāja
67388187

Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība 15-64 gadus vecu iedzīvotāju vidū Latvijā, 2024.

Pētījuma mērķis:

Iegūt nacionāli un starptautiski salīdzināmus datus par alkohola un narkotiku lietošanas izplatību un lietošanas modeļiem 15–64 gadus vecu iedzīvotāju vidū Latvijā.

Pētījuma uzdevums:

– veicināt uz pētījumu rezultātiem balstītu atkarības vielu lietošanas ierobežošanas politikas attīstību;
– palielināt iedzīvotāju informētību par atkarības vielu lietošanas ietekmi uz sabiedrības veselību;
– realizēt viena no pieciem galvenajiem epidemioloģiskajiem indikatoriem (narkotiku lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū) uzturēšanu saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (ENNUC) prasībām;
– iegūt reprezentatīvus, nacionāli un starptautiski salīdzināmus datus pēc ENNUC izstrādātas metodoloģijas par narkotiku lietošanas izplatību 15–64 gadus vecu iedzīvotāju vidū;
– noskaidrot iedzīvotāju atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas motivāciju un ietekmējošos faktorus, kā arī alkohola un narkotiku lietošanas modeļus;
– noskaidrot iedzīvotāju informētību un zināšanas atkarību izraisošo vielu jautājumos, kā arī attieksmi pret atkarību izraisošo vielu lietošanu – lietošanas riskiem, lietošanas sekām un iespējamiem risinājumiem atkarības vielu izplatības ierobežošanas jomā.

Plānotās nodošanas datums:
02.03.2026
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Politikas joma:
Sabiedrības veselība
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Tiek iegūta salīdzinoša informācija par atkarības vielu lietošanas izplatību, lietošanas modeļiem, kā arī pieejamību un attieksmi Latvijas iedzīvotāju vidū.

Pētījuma rezultāti tiek izmantoti, lai ietekmētu veselības veicināšanas un veselības izglītības politiku attiecībā uz veselību sabiedrībā kopumā gan valstiskā, gan starpvalstu līmenī. Tiek izmantoti sabiedrības veselības politikas mērķu sasniegšanas monitorēšanai. Iekļauti Latvijas un starptautiskos ziņojumos, pārskatos, apkopojumos. Datus izmanto veselības izglītības un veselības veicināšanas programmu un kampaņu veidošanai; veselības veicināšanas un veselības izglītības programmu un kampaņu izvērtēšanai, datu nodrošināšanai sabiedrības veselības zinātnei; starptautiski salīdzināmas informācijas iegūšanai.

Iegūtā informācija tiks izmantota arī narkotiku lietošanas epidemioloģiskā indikatora analīzē par datiem, kas saistīti ar narkotisko vielu lietošanu vispārējā populācijā.

Piezīmes:
Starptautiski salīdzinošs pētījums
To top