Pētījumu un publikāciju datu bāze

Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū. ESPAD 2011. Analītisks pārskats. The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 Europeans Countries

Valoda:
Angļu
Pētījuma statuss:
Nodots

Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū. ESPAD 2011. Analītisks pārskats. The 2011 ESPAD Report Substance Use Among Students in 36 Europeans Countries

Nodošanas datums:
31.05.2012
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Veselības ministrija
pasts@vm.gov.lv
Politikas joma:
Veselības aprūpes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top