Pētījumu un publikāciju datu bāze

Atklāsme par inovāciju būtību

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Atklāsme par inovāciju būtību

Nodošanas datums:
29.11.2004
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top