Pētījumu un publikāciju datu bāze

Atmaksāto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietošanas efektivitāte

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Atmaksāto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietošanas efektivitāte

Nodošanas datums:
20.08.2008
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top