Pētījumu un publikāciju datu bāze

Atskaite par MSAF finansētā projekta Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu monitorings izpildi 2009. gadā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Atskaite par MSAF finansētā projekta Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu monitorings izpildi 2009. gadā

Nodošanas datums:
30.11.2009
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top