Pētījumu un publikāciju datu bāze

Attieksme pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Attieksme pret Latvijas dalību Eiropas Savienībā

Nodošanas datums:
07.10.2003
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Eiropas savienības informācijas aģentūra
esia@esia.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Eiropas savienības informācijas aģentūra
esia@esia.gov.lv
Politikas joma:
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top