Pētījumu un publikāciju datu bāze

Attieksme pret Valsts policiju

Attieksme pret Valsts policiju

Pētījuma mērķis:

Organizēt Latvijas iedzīvotāju kvantitatīvu aptauju par iedzīvotāju uzticēšanos Valsts policijai, iedzīvotāju informētību par Valsts policijas darbu un veidiem, kādā iedzīvotāji vēlas saņemt informāciju par to, iedzīvotāju vēlmi un veidiem iespējamai sadarbībai, iedzīvotāju drošības sajūtu un citiem jautājumiem.

Nodošanas datums:
31.12.2019
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Valsts policija
pasts@vp.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts policija
pasts@vp.gov.lv
Politikas joma:
Iekšlietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top