Pētījumu un publikāciju datu bāze

Augu aizsardzības jomā identificēto prioritāro virzienu padziļināta izpēte, veicinot labāku izpratni par drošu un atbildīgu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Augu aizsardzības jomā identificēto prioritāro virzienu padziļināta izpēte, veicinot labāku izpratni par drošu un atbildīgu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Pētījuma mērķis:

1)Augsnes, ūdens un augu produkcijas paraugos esošo augu aizsardzības līdzekļu atliekvielu noteikšana. 2)Botāniskā sastāva un lauksaimniecībā biežāk lietoto augu aizsardzības līdzekļu atliekvielu noteikšana ziedputekšņos. 3)Pētījumi izturības noteikšanai pret fungicīdiem.

Pētījuma uzdevums:

Pētījumā par AAL atliekvielu sastāva un daudzuma noteikšanu iekļauti pieci kultūraugi – ziemas kvieši, vasaras rapsis, kartupeļi, ābeles un burkāni. Katram kultūraugam paraugi jāvāc no divām saimniecībām, ābelēm no trīs saimniecībām.

Nodošanas datums:
08.11.2021
Iesniedzējinstitūcija:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījumi kaitīgo organismu rezistences noteikšanai pret augu aizsardzības līdzekļiem irsvarīgi, jo rezistences gadījumā nav nozīmes turpmāk izmantot konkrēto vielu saturošo AAL un līdz ar to ietaupīt finanšu un vides resursus.

To top