Pētījumu un publikāciju datu bāze

Bauskas novada tūrisma nozares analīze

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Bauskas novada tūrisma nozares analīze

Pētījuma mērķis:

Šī darba ietvaros padziļināti analizēta Bauskas novada pozīcija kopējā galamērķī un tūrisma līdzšinējā attīstība laika posmā no 2010. līdz 2013. gadam kontekstā ar tūristu plūsmu novadā, blakus esošajos novados, Via Baltica ceļa posmā un Zemgales reģionā. Izvērtējumā iekļauta detalizēta telpiskā tūrisma attīstības analīze saskaņā ar pieejamiem statistikas un ekonomiskās attīstības rādītājiem, īpaši uzsverot tūrisma pieprasījuma nozīmi. Dokumenta galvenais adresāts ir Bauskas novada attīstības plānotāji un lēmumu pieņēmēji, Bauskas TIC un galvenās iesaistītās puses. Tā saturs ir lietderīgs blakus esošo novadu pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmējiem, kā arī Zemgales tūrisma asociācijai un plānošanas reģionam

Nodošanas datums:
06.10.2016
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Bauskas novada pašvaldība
pasts@bauska.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Bauskas novada pašvaldība
pasts@bauska.lv
Politikas joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top