Pētījumu un publikāciju datu bāze

Bērnu-imigrantu integrācija Eiropas skolās(salīdzinošs pārskats un nacionālie apraksti)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Bērnu-imigrantu integrācija Eiropas skolās(salīdzinošs pārskats un nacionālie apraksti)

Nodošanas datums:
13.09.2004
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top