Pētījumu un publikāciju datu bāze

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas metodiskie ieteikumi pašvaldībām par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu privāto tiesību subjektiem pakalpojumu sniegšanas ģimenēm jomā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas metodiskie ieteikumi pašvaldībām par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu privāto tiesību subjektiem pakalpojumu sniegšanas ģimenēm jomā

Pētījuma mērķis:

Metodiskie ieteikumi izdoti, īstenojot Bērnu un ģimenes lietu ministrijas izstrādātā Rīcības plāna koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004. – 2013.gadam 1.2.apakšpunktu, kas paredz izstrādāt metodiskos ieteikumus pašvaldībām par iespējām, piemērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma normas, nodot privāto tiesību subjektiem uzdevumus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu ģimenēm.

Nodošanas datums:
20.09.2005
Iesniedzējinstitūcija:
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (darbību izbeigusi institūcija)
petijumi@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (darbību izbeigusi institūcija)
petijumi@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top