Pētījumu un publikāciju datu bāze

Biobutanols kā viens no nākotnes alternatīvo degvielu veidiem

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Biobutanols kā viens no nākotnes alternatīvo degvielu veidiem

Nodošanas datums:
31.12.2009
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top