Pētījumu un publikāciju datu bāze

Bioloģiskās daudzveidības monitorings 2007-2012

Valoda:
Angļu
Pētījuma statuss:
Nodots

Bioloģiskās daudzveidības monitorings 2007-2012

Pētījuma mērķis:

Veikt bioloģiskās daudzveidības monitoringu valstī atbilstoši Valsts vides monitoringa programmas bioloģiskās daudzveidības monitoringa apakšprogrammai. Veikt datu apkopošanu un sagatavot ziņojumus Eiropas Komisijai par Putnu direktīvas 2009/147/EK un Sugu un biotopu direktīvas 92/43/EEK ieviešanu valstī.

Nodošanas datums:
09.12.2013
Iesniedzējinstitūcija:
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top