Pētījumu un publikāciju datu bāze

Bioloģiskās sēklas pielietošanas nodrošināšanai un izmantošanas paaugstināšanai nepieciešamo pasākumu izstrāde

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ilze Skrabule

Bioloģiskās sēklas pielietošanas nodrošināšanai un izmantošanas paaugstināšanai nepieciešamo pasākumu izstrāde

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt ieteikumus un kritērijus līdzvērtīgu laukaugu šķirņu saraksta izveidei. 2. Izveidot laukaugu šķirņu izmēģinājumu datu bāzes modeli Latvijā. 3. Izstrādāt priekšlikumus atļauju izsniegšanas samazināšanai

Pētījuma uzdevums:

1. turpināt situācijas izpēti par ES valstīs pastāvošajām tendencēm līdzvērtīgu šķirņu sarakstu veidošanā un pielietošanā, tai skaitā projekta LIVESEEDING rezultātu pielietošanas iespējas, ierobežojot bioloģiskajā lauksaimniecībā atļauju izsniegšanu nebioloģiskas sēklas izmantošanai;

2. datu apkopošana par līdzvērtīgajām  laukaugu šķirnēm ar uzņēmumiem, lauku dienu organizētājiem utt., pētāmās sugas: ziemas un vasaras kvieši, mieži, auzas, zirņi, pupas;

3. turpināt informācijas izvērtējumu par bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantotajām šķirnēm valstīs ar līdzīgiem augšanas apstākļiem;

4. turpināt šķirņu salīdzinājuma pētījumu izvēlēto laukaugu šķirnēm, nosakot vienu vai vairākus atbilstošākos izmēģinājumu reģionus (Vidzeme, Kurzeme, Latgale); pētāmās sugas: ziemas un vasaras kvieši, auzas, zirņi;

5. izstrādāt priekšlikumu laukaugu šķirņu izmēģinājumu bioloģiskajā saimniekošanā datubāzes modelim;

6. izstrādāt priekšlikumus kritēriju izvēlei, kas laukaugu šķirnes grupētu pēc līdzvērtīgām pazīmēm, ņemot vērā izmantošanu un/vai audzēšanas prasības, viedokļa saskaņošanai iesaistot ieinteresētās institūcijas, organizācijas un interesentus organizētos semināros.

Plānotās nodošanas datums:
30.11.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

1. Izstrādāti ieteikumi un kritēriji līdzvērtīgu laukaugu šķirņu saraksta izveidei.

2. Izveidots laukaugu šķirņu izmēģinājumu datu bāzes modelis Latvijā.

3. Izstrādāti priekšlikumi atļauju izsniegšanas samazināšanai

To top