Pētījumu un publikāciju datu bāze

Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas modeļu izstrāde

Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas modeļu izstrāde

Pētījuma mērķis:

Noteikt vēlamos apsaimniekošanas veidus katrai bioloģiski vērtīgo zālāju grupai, atkarībā no sugu dzīvotnes vai biotopa, kura aizsardzībai konkrētais zālājs izdalīts.

Nodošanas datums:
05.12.2013
Iesniedzējinstitūcija:
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top