Pētījumu un publikāciju datu bāze

Bioloģiski vērtīgo zālāju kartēšanas metodika

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Bioloģiski vērtīgo zālāju kartēšanas metodika

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt metodisko materiālu bioloģiski vērtīgo zālāju identificēšanai/ metodiskais materiāls putniem nozīmīgu bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšanai un ES nozīmes zālāju biotopiem; vienotas apsekojumu rezultātu fiksēšanas veidlapas izstrāde

Nodošanas datums:
28.02.2013
Iesniedzējinstitūcija:
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
pasts@daba.gov.lv
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
To top