Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ceļu satiksmes drošības veiktspējas rādītāji Latvijā 2023. gadā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks

Ceļu satiksmes drošības veiktspējas rādītāji Latvijā 2023. gadā

Pētījuma mērķis:

Iekļauties ES Trendline pētījumā, lai , salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, izprastu Latvijas ceļu satiksmes drošības paaugstināšanas iespējas un virzienus.

Pētījuma uzdevums:

2023. gadā Latvijā bija plānots mērīt rādītājus.

– ātruma ierobežojumu ievērošana apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotām vietām – dati iegūti plānotajā apjomā;

– drošības jostu lietošana – dati iegūti plānotajā apjomā;

– bērnu sēdeklīšu lietošana – dati iegūti plānotajā apjomā;

– aizsargķiveru lietošana velosipēdu, motociklu, mopēdu vadītājiem – dati iegūti plānotajā apjomā;

– automobiļa vadītāja mobilo viedierīču nelietošana – dati iegūti plānotajā apjomā;

– transportlīdzekļu skaits, kuri atbilst augstākajām drošības prasībām – nepieciešami dati par visu 2023. gadu, tādēļ plānots veikt līdz 2024. gada februārim.

– ceļi, kuri atbilst augstākajām drošības prasībām – no Latvijas Valsts ceļiem dati iegūti plānotajā apjomā;

– laiks, kas nepieciešams, lai negadījuma vietā ierastos medicīniskā palīdzība – nepieciešami dati par visu 2023. gadu, tādēļ plānots veikt līdz 2024. gada februārim.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Satiksmes ministrija
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
csdd@csdd.gov.lv
Politikas joma:
Transporta politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Iegūti ceļu satiksmes drošības indikatori, to salīdzināšana ar iepriekšējiem periodiem un citām valstīm ļauj pieņemt lēmumus ceļu satiksmes drošības uzlabošanai.

To top