Pētījumu un publikāciju datu bāze

Cesvaines iedzīvotāju, uzņēmēju un sabiedrisko organizāciju vajadzību izpētes ziņojums

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Cesvaines iedzīvotāju, uzņēmēju un sabiedrisko organizāciju vajadzību izpētes ziņojums

Nodošanas datums:
30.12.2011
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top