Pētījumu un publikāciju datu bāze

Changes in arthropod species composition and density in the burned area of Sudas bog in Latvia

Valoda:
Angļu
Pētījuma statuss:
Nodots

Changes in arthropod species composition and density in the burned area of Sudas bog in Latvia

Nodošanas datums:
01.01.2001
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top