Pētījumu un publikāciju datu bāze

“Cross-border accessibility in Valga hospital” (“Pārrobežu pakalpojumu pieejamība Valgas slimnīcā”)

Valoda:
Angļu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Zane Sīmane, projektu vadītāja un Vilmārs Vesingi, deputāts
+371 26414197

“Cross-border accessibility in Valga hospital” (“Pārrobežu pakalpojumu pieejamība Valgas slimnīcā”)

Pētījuma mērķis:

Apzināt juridiska un administratīva rakstura šķēršļus Valkas novada iedzīvotāju iespējā saņemt veselības aprūpes pakalpojumus Valgas slimnīcā.

Pētījuma uzdevums:

1. Apzināt un veicināt ilgtspējīgas metodes pārrobežu juridiska un administratīva rakstura šķēršļu risināšanai;

2. Iedarbināt jau Eiropas Savienības valstīs identificētos risinājumus;

3. Analizēt veselības aprūpes izmantošanu Valkas (Latvija) novadā kopumā un Valgas (Igaunija) slimnīcā;

4. Netiešo izmaksu novērtējums, kas saistīts ar neoptimālu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Valkas novadā;

5. Veselības aprūpes pieejamības novērtējums Valkas novada iedzīvotājiem kopumā un sadalījumā pa dažādām sociālajām grupām.

Plānotās nodošanas datums:
14.03.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Valkas novada pašvaldība
novads@valka.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valkas novada pašvaldība
novads@valka.lv
Politikas joma:
Veselības aprūpe
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

1. Sagatavots ziņojums par tālākām darbībām balstoties uz Valkas novada iedzīvotāju saņemto veselības aprūpes pakalpojumu analīzi.

2. Veikts netiešo veselības aprūpes izmaksu novērtējums saistībā ar ierobežoto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Valkas novadā.

3. Veikts pieejamības novērtējums veselības aprūpei Valkas novada iedzīvotājiem.

4. Ziņojums prezentēts Valkas novada pašvaldībai un plašākai auditorijai.

Piezīmes:
Pētījums tiek īstenots un finansēts Eiropas Robežreģionu Asociācijas (AEBR) izsludinātā uzaicinājuma B-Solutions 2.0 ietvaros: Pārrobežu šķēršļu risināšanas iniciatīva ar mērķi veicināt pārrobežu sadarbību.

Atbildīgā kontaktpersona - Caitriona Mullan, caitriona73@gmail.com, +44 (0) 7599808848.


To top