Pētījumu un publikāciju datu bāze

Dabas pieminekļi “Lībiešu krastā” – apzināšana, izpēte, saglabāšana

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Dabas pieminekļi “Lībiešu krastā” – apzināšana, izpēte, saglabāšana

Nodošanas datums:
31.12.2004
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Vides politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top