Pētījumu un publikāciju datu bāze

Darba devēju nozaru apvienību un lielāko darba devēju aptauja

Darba devēju nozaru apvienību un lielāko darba devēju aptauja

Nodošanas datums:
31.01.2006
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top