Pētījumu un publikāciju datu bāze

Darbinieku piesaistības pētījums, izmantojot Kantar licencēto TRI*M Darbinieku piesaistības metodoloģiju (pētījums pieejams pie iesniedzēja)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Edīte Līdaka, Personāla attīstības daļas vadītāja

Darbinieku piesaistības pētījums, izmantojot Kantar licencēto TRI*M Darbinieku piesaistības metodoloģiju (pētījums pieejams pie iesniedzēja)

Pētījuma mērķis:

Iegūt izpratni par LVRTC darbinieku apmierinātību un piesaisti uzņēmumam, kā arī dažādu darba vidi un procesu ietekmējošiem faktoriem.

Pētījuma uzdevums:

Iegūt kvantitatīvus datus par darbinieku apmierinātību

Nodošanas datums:
19.01.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
lvrtc@lvrtc.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
lvrtc@lvrtc.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Darbinieku piesaistes un labbūtības pilnveidei
Pētījuma finansēšanas avots:
Cits
Finansējuma avota pilns nosaukums:
LVRTC finansējums
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
2436.00 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Iegūti kvantitatīvi dati par darbinieku apmierinātību

To top