Pētījumu un publikāciju datu bāze

Daudzgadīgo zālaugu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Daudzgadīgo zālaugu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

Pētījuma mērķis:

Atlasīt perspektīvu, Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotu ilggadīgo zālāju selekcijas materiālu, kas iegūts lauka apstākļos, gan ar audu kultūras pielietošanu un poliploīdijas metodi – izvērtēt labākos genotipus, pavairot tos un nodot oficiālai jaunu šķirņu pārbaudei un reģistrācijai Latvijā un Eiropā, kā arī veikt pret dažādiem sugai nozīmīgiem vides stresiem izturīgu genotipu identificēšanu.

Pētījuma uzdevums:

Veikt daudzgadīgo stiebrzāļu selekciju kamolzālei un starpsugu hibrīdiem, pie kam starpsugu hibrīdus var iedalīt trīs grupās: 1) ganību airenes hibrīdi ar pļavas auzeni, 2) ganību airenes hibrīdi ar niedru auzeni, 3) pļavas auzenes hibrīdi ar niedru auzeni. Kamolzāles selekcijā darbs virzīts ražīgas un ziemcietīgas kamolzāles formas izveidošanai ar maigākām lapām, kam mazāk krama āķīšu uz lapu malām.
Pētījumu rezultāti liecina, ka perspektīvi varētu būt uz ‘Priekuļu 30’ citoplazmas bāzes veidotie paraugi (9,15.varianti). Tāpat kā uz ‘Conrad’ citoplazmas bāzes veidotie paraugi tā arī uz ‘Dorises’ veidotie paraugi dod labas ražas un kvalitāti.
Starpsugu hibrīdiem darbs jāturpina pie attīstības ritmu, augšanas rakstura, aplapojuma, slimību izturības un ziemcietības pazīmju nostiprināšanas. Jāveic perspektīvo selekcijas numuru izvērtēšana un salīdzināšana ar Eiropas komerciālajām šķirnēm, perspektīvo krustojumu sēklu pavairošanai.

Nodošanas datums:
31.03.2017
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top