Pētījumu un publikāciju datu bāze

Diasporas politikas attīstība

Diasporas politikas attīstība

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir sniegt pamatotu informāciju un ekspertu rekomendācijas diasporas politikas attīstībai, padziļināti izzinot konkrētus problēmjautājumus, kuru risinājumi šobrīd ir neskaidri.
Ziņojums pievēršas trim problēmjautājumiem:
1. Eiropas valstu prakse: diasporas likumi un definīcijas;
2. Diasporas politikas īstenošanas mehānismi un diasporas pārstāvniecība sarunās ar valsti;
3. Efektīva komunikācija ar diasporu.
Pētījuma rezultātā apzināta Eiropas valstu pieredze diasporas politikā un ekspertu ieteikumi Latvijas prakses veidošanā. Apzināti efektīvākie veidi komunikācijai ar diasporu.

Nodošanas datums:
31.12.2018
Iesniedzējinstitūcija:
Ārlietu ministrija
pasts@mfa.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ārlietu ministrija
pasts@mfa.gov.lv
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības attīstība
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top