Pētījumu un publikāciju datu bāze

Diskriminācijas Latvijas darba tirgū

Diskriminācijas Latvijas darba tirgū

Pētījuma mērķis:

Izvērtēt diskrimināciju Latvijas darba tirgū, identificēt problēmas, kas var veidot sociāli nevienlīdzīgu situāciju nākotnē, kā arī izstrādāt politikas alternatīvas diskriminācijas un tās risku mazināšanai.

Politikas alternatīvu izstrāde diskriminācijas un tās risku mazināšanai un alternatīvu izvērtēšana.

Pētījuma uzdevums:

Pētījums iekļauj:

  1. Izvērtēt diskriminācijas darba tirgū esamību un tās izpausmes formas vismaz pēc: vecuma pazīmes, invaliditātes, valodu zināšanām un sievietēm pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma.
  2. Identificēt problēmas, kuras var veidot sociāli nevienlīdzīgu situāciju dažādām darba tirgus dalībnieku grupā
Nodošanas datums:
06.03.2014
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Nodarbinātības valsts aģentūra
pasts@nva.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Nodarbinātības valsts aģentūra
pasts@nva.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top