Pētījumu un publikāciju datu bāze

Eiropas Savienības pārtikas atkritumu daudzuma mērīšanas metodoloģijas aprobācija Latvijā un izstrādāt nacionālo metodiku par pārtikas atkritumu mērīšanu

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Eiropas Savienības pārtikas atkritumu daudzuma mērīšanas metodoloģijas aprobācija Latvijā un izstrādāt nacionālo metodiku par pārtikas atkritumu mērīšanu

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt Pārtikas atkritumu mērīšanas rokasgrāmatu, kura ir pielāgota uzņēmumu un mājsaimniecību vajadzībām.

Nodošanas datums:
30.10.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Starptautiski salīdzinošs pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
CIts
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
8990 EUR
To top