Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ekonomiskais un zinātniskais izvērtējums par Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūras aktivitātēs kopš 2015.gada

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas departamenta vecākais eksperts Kaspars Karolis
67047996

Ekonomiskais un zinātniskais izvērtējums par Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūras aktivitātēs kopš 2015.gada

Pētījuma mērķis:

Sadarbības rezultātu izvērtēšana un jauna sadarbības modeļa noteikšana

Pētījuma uzdevums:

Sadarbības rezultātu izvērtēšana un jauna sadarbības modeļa noteikšana

Nodošanas datums:
29.12.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījums informē turpmāku Latvijas dalības EKA un kosmosa nozares politikas attīstību. (Izmantots par pamatu Informatīvajam ziņojumam "Par Latvijas sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru no 2020.gada".)
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Rezultāti skatāmi pētījumā.

To top