Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ekonomiski pamatota pākšaugu integrēšana laukkopības sistēmās ES Zaļā kursa mērķu īstenošanai: slāpekļa piesaiste un produktīva ražas izmantošana

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Sanita Zute

Ekonomiski pamatota pākšaugu integrēšana laukkopības sistēmās ES Zaļā kursa mērķu īstenošanai: slāpekļa piesaiste un produktīva ražas izmantošana

Pētījuma mērķis:

Projekta mērķis – rast mūsdienīgus risinājumus ekonomiski pamatotai pākšaugu integrācijai saimniecību augu maiņās, pilnveidojot pākšaugu audzēšanās tehnoloģijas un veicinot vietējo pākšaugu pārstrādes iespējas.

Pētījuma uzdevums:

Projekta īstenošanas gaitā plānoti trīs galvenie uzdevumi:

1)izstrādāt ekonomisko pamatojumu konkrētu, tostarp jaunu, pākšaugu sugu iekļaušanai augu maiņā, ņemot vērā audzēšanas apstākļus un saimniekošanas sistēmu;

2) sagatavot vietējiem apstākļiem piemērotāko pākšaugu sugu ražošanas rokasgrāmatu, dodot agronomiskās un ekonomiskās efektivitātes novērtējumu šobrīd saimniecībās pielietoto pākšaugu audzēšanas praksēm un ražošanas izmēģinājumos adaptētajiem jaunajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem;

3) piedāvāt jaunus risinājumus pākšaugu pārstrādei iekļaujot līdz šim maz audzētu proteīnaugu sugas, piem, lupīnas.

Plānotās nodošanas datums:
25.02.2026
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Lauksaimniecības dzīvnieku, kultūraugu, meža un zivju resursu ilgtspējīga apsaimniekošana
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

1) izstrādāts ekonomiskais pamatojums konkrētu, tostarp jaunu, pākšaugu sugu iekļaušanai augu maiņā, ņemot vērā audzēšanas apstākļus un saimniekošanas sistēmu;

2) sagatavota vietējiem apstākļiem piemērotāko pākšaugu sugu ražošanas rokasgrāmata, dodot agronomiskās un ekonomiskās efektivitātes novērtējumu šobrīd saimniecībās pielietoto pākšaugu audzēšanas praksēm un ražošanas izmēģinājumos adaptētajiem jaunajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem;

3) radīti jauni risinājumi pākšaugu pārstrādei, iekļaujot līdz šim maz audzētu proteīnaugu sugas, piem, lupīnas.

To top