Pētījumu un publikāciju datu bāze

Energoefektivitātes paaugstināšanas izvērtēšana

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots

Energoefektivitātes paaugstināšanas izvērtēšana

Pētījuma mērķis:

Energoaudita pakalpojumi SIA “Rīgas Ūdens” objektos (ēku energosertifikātu izsniegšana), energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu tehnoloģiskā piedāvājuma izstrāde ar tehniski-ekonomisko aprēķinu.

Pētījuma uzdevums:

Energoaudita pakalpojumi SIA “Rīgas Ūdens” objektos (ēku energosertifikātu izsniegšana), energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu tehnoloģiskā piedāvājuma izstrāde ar tehniski-ekonomisko aprēķinu.

Plānotās nodošanas datums:
30.04.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
SIA "Rīgas ūdens"
pr@rigasudens.lv
Politikas joma:
Infrastruktūra
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izstrādē.

To top