Pētījumu un publikāciju datu bāze

ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena ”Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” investīciju lietderība, efektivitāte un ietekmes izvērtējums

Pētījuma statuss:
Plānots

ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena ”Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” investīciju lietderība, efektivitāte un ietekmes izvērtējums

Pētījuma mērķis:

Izvērtēt Darbības programmas “Izaugsmei un nodarbinātībai” 5. prioritārajā virzienā  veikto ieguldījumu ietekmi, lietderību un efektivitāti uz ieguldījumiem klimata pārmaiņu seku novēršanai, kā arī ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomā

Pētījuma uzdevums:

Izvērtēt Darbības programmas “Izaugsmei un nodarbinātībai” 5. prioritārajā virzienā  veikto ieguldījumu ietekmi, lietderību un efektivitāti uz ieguldījumiem klimata pārmaiņu seku novēršanai, kā arī ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izvērtējuma lietotāji būs ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, kā arī politikas veidotāji

To top