Pētījumu un publikāciju datu bāze

ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums

ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums

Nodošanas datums:
03.03.2014
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top