Pētījumu un publikāciju datu bāze

ES SF ietekme uz reģionālo attīstību Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

ES SF ietekme uz reģionālo attīstību Latvijā

Nodošanas datums:
08.08.2008
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top