Pētījumu un publikāciju datu bāze

Esošā situācija un tendences Saldus rajonā nodarbinātības jomā

Esošā situācija un tendences Saldus rajonā nodarbinātības jomā

Nodošanas datums:
08.12.2005
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top