Pētījumu un publikāciju datu bāze

Esošās situācijas analīze un priekšlikumi sekmīgai pārejai no pirmsskolas izglītības uz sākumskolas izglītību

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja
67047875

Esošās situācijas analīze un priekšlikumi sekmīgai pārejai no pirmsskolas izglītības uz sākumskolas izglītību

Plānotās nodošanas datums:
04.12.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
To top